Kratak opis pravila platforme za izradu testova:

  • Svaki učenik može da se loguje samo jednom, dakle kada se učenik uloguje ne treba kliknuti na dugme “Odjavi se” dok ne završi oba testa.
  • Svaki test je vremenski ograničen, ako učenik ne stigne da pošalje test, test  će se sam poslati sa trenutnim odgovorima
  • Učenik odgovara na pitanje klikom (obeležavanjem) tačnog odgovora
  • Učenik predaje test klikom na dugme “Pošalji test”
  • Izmedju testova je pauza od 10 minuta koju možete da preskočite, za vreme pauze ne zatvarati tab pretraživača, jer učenik ne može ponovo da se loguje.

Uputsva i primeri testova:

Ako ste pročitali uputstvo, možete se logovati.